Samrådsmöten

Lokala hyresgästföreningen har samrådsmöten med Förbo regelbundet och vi diskuterar gemensamma frågor tex sophantering, tvättstugor, parkeringsgarage, bastun, lekparker, trappstädning, snöröjning och utemiljö för att nämna några områden. Vi får tyvärr inte diskutera enskilda frågor som bara rör en hyresgäst på dessa möten. Behöver du råd/stöd i en enskild fråga kontakta Hyresgästföreningen region västra Sverige, Hemsida: www.hyresgastforeningen.se Telefonväxel: 0771-443 443  Besöksadress: Första Långgatan 21, Göteborg

Aktuella frågor:

Byte av föreningslokal - Lokala föreningen Råda har blivit erbjudna en ny föreningslokal av Förbo, vilket vi tackat ja till. Den nya lokalen ligger på Bokgården 8 a och kommer nu att renoveras av Förbo innan vi kan flytta in. Den gamla lokalen på Björkgården 9 kommer byggas om tillbaka till lägenhet igen, Vilket verkligen behövs med den bostadsbrist som råder. Den nya lokalen är lite större vilket föreningen har nytta av vid möten och när vi bjuder på mat vid midsommar och jul. Vi i styrelsen ser fram emot att byta lokal och är säkra på att den kommer bli mycket bättre än vår nuvarande föreningslokal. Förhoppningen är att vi ska kunna flytta in i januari/feburari 2016.

Bastun på Tallgården - Nu är renoveringen färdig! LH Råda och Förbo har tillsammans renoverat bastun på Tallgården. Förbo har renoverat lokalen och föreningen har sökt pengar som vi har köpt möbler och inredning för. Vi hoppas att många boende ska använda bastun som nu har blivit jättefin. Vid intresse kontakta Förbo vid "öppet hus" på torsdagar för att kvittera ut en nyckel. Det finns trivselregler och städinstruktion i bastun som ALLA måste följa. Det är viktigt att ordning och reda nu följs så alla boende kan få njuta av en fin bastu. Välkomna!

Värmen i lägenheterna - En återkommande fråga den senaste tiden har varit värmen i lägenheterna och vi har haft frågan uppe på våra samrådsmöten med Förbo. Förbo har lovat att vi ska ha en temperatur på mellan 20-21 grader i lägenheterna. Har du inte det så måste du göra en felanmälan till Förbo så att de kan avhjälpa felet i just Din lägenhet.

Har du synpunkter eller bra förslag så hör av dig till oss! Skicka dina åsikter till oss via e-post eller skriftligt i postlådan på Bokgården 8 a.

Tack på förhand!

Styrelsen LH Råda